Animace

Sketchnuto se hýbe! Kromě statických ilustrací tvoříme také pohyblivé animace. Je to ideální způsob, pro Váš projekt, jak například znázornit jakýkoliv proces postup a podobně.